Kiana Agriculture

2

LIFEBAC-P

Organik Gübreler

LIFEBAC-P

LIFEBAC-P, doğal bir Bacillus megaterium izolatı içeren mikrobiyal bir gübredir. Bitkilerin köklerini ve yapraklarını kaplayarak hızla çoğalır ve bitkiden beslenmeksizin bitki için besin alınımını artırıcı salgılar oluşturur. Kök bölgesindeki aktivesinin yanı sıra yaprak üzerinde de canlılığını koruyan ve metabolik faaliyetini sürdüren LIFEBAC-P, yaprak ve kök içine nüfuz eder. Doğal organik asit, aminoasit, oksin ve sitokinin teşvikiyle yaprak gelişimine yardımcı olur. Bitki gelişiminin ilk evresinde tohum çimlenmesini ve köklenmeyi, saçak kök oluşumunu ve gelişimini; sonraki aşamada ise bitkilerin yaprak ve gövde gelişimini sağlar.  Bu şekilde ürün miktarını artırır. 

LIFEBAC-P, bitkilerin büyümesi boyunca topraktaki organik maddelerin mineralizasyonunu, mineral maddelerin ise çözünürlüğünü kolaylaştırır. Fosfor (P) başta olmak üzere bitkinin ihtiyaç duyduğu ve toprakta yarayışlılığı az olan Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu gibi elementlerin bitkiye yarayışlı halde alınmasını sağlar. 

LIFEBAC-P organik tarımda önemli bir fosforlu gübre girdisi olmanın yanı sıra sürdürülebilir tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin alım etkinliğini artırarak kimyasal gübre kullanımını azaltır; dolayısıyla çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlar. LIFEBAC-P bitkilerin ürettiği ve bitki gelişimini olumsuz etkileyen ikincil metabolitler ve zararlı bileşikleri parçalayarak ortamdan uzaklaştırır, kök bölgesinde meydana gelen hastalık ve patojenlerin yaşam koşullarını yok eder, bitki patojenlerini kontrol altında tutar.

Training & Education Hydroponic
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris
Hydroponic Services & Supplies
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris

Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde TR-OT-010 yetki numaralı CERES GMBH tarafından sertifikalandırılmıştır.

Garanti Edilen İçerik Baciullus megaterium 1×10KOB/mL

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan LIFEBAC-P, tohum, fide, fidan toprak ve yapraktan uygulanabilir. Sadece gerekli yerlerde kullanılır. Uygun doz oranları aşılmamalıdır.

Tohum, fide ve fidana yönelik uygulama (1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Tohum: Tohumlar püskürtülen çözeltiyle kaplanır. Kuruduktan sonra 4 yıl saklanabilir (500 mL ürün, 800 mL su).
Fide: Fide kökleri çözeltiye daldırılır. 4-8 saat bekledikten sonra sahaya aktarılır. 20 gün sonra ise dikimi yapılan fidelerin kök boğazlarına uygulanır (3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Fidan: Çözelti fidanın dikileceği çukura spreylenir. Fidan dikilir ve can suyu verilir (40-50 mL fidan başına; 2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Damla sulama sistemiyle bitki kök bölgesine, holder/pülverizatörler ile de toprak yüzeyine uygulama yapılabilir (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Ağaç: Ağacın taç izdüşümüne açılan ve saçak köklere kadar inen deliklere spreylenir. Can suyu verilir. Toprakla örtülür (80-100 mL ağaç başına; 3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Sebze: Damla sulama sistemiyle bitki kök bölgesine, holder/pülverizatörler ile de toprak yüzeyine uygulama yapılabilir (3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana) 

Yapraktan Uygulama (1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
LIFEBAC-P 3000 mL/100 L oranında suya karıştırılır ve bir dekara uygulanır.
Sebzeler: Şaşırtmadan sonra bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 20 gün arayla 2-3 uygulama.
Meyve ağaçları: Bitki yaprakları 1-2 cm büyüklüğüne gelince ilk uygulama. 20-25 gün arayla 2-3 uygulama.
Çay: Her hasattan yaklaşık 20-30 gün önce olmak üzere toplam 3 uygulama
Çilek: Bitkiler uyanmaya başladığında ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3-4 uygulama.
Muz: İlkbaharın başlangıcından itibaren 20 gün arayla 3-5 uygulama.
Bağ: Çiçeklenme, tanelerin birbirine değmeye başladığı, üzümün ben düşme dönemlerinde ve hasattan 21 gün önce olmak üzere 4 uygulama.
Süs bitkileri: Vejetasyon süresince 20 gün arayla uygulama.
Kavun, karpuz: Bitki boyu 15-20 cm olunca ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3 uygulama.
Narenciye: Sonbahar uygulamasını takiben çiçeklenme öncesi ilk uygulama. 30 gün arayla 3 uygulama.
Pancar: Seyreltme sonrası ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3 uygulama.
Pamuk: Bitki boyu 15-20 cm arasında iken ilk uygulama. 20-30 gün arayla 2 uygulama.
Ayçiçeği, mısır, kanola: Bitki boyu 15-25 cm arasında iken uygulama. 20-30 gün arayla 2 uygulama.
Soya, fasulye, bakla, yer fıstığı, bezelye: Bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3-5 uygulama.
Patates, soğan, havuç, lahana, marul: Bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 15-20 gün arayla 2-4 uygulama.
Buğday, arpa: Kardeşlenme döneminde ilk uygulamayı takiben, sapa kalkma dönemi başında ve başaklanma dönemlerinde olmak üzere toplam 3 uygulama.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.