Kiana Agriculture

2

Lifebac-N

Organik Gübreler

LIFEBAC-N

LIFEBAC-N, doğal bir Bacillus subtilis izolatı içeren mikrobiyal bir gübredir. Bitkilerin köklerini ve yapraklarını kaplayarak hızla çoğalır ve bitkiden beslenmeksizin bitki için besin alınımını artırıcı salgılar oluşturur. Atmosferdeki serbest azotun yapraklar vasıtasıyla bitkiye alınmasını sağlar. Yaprak üzerinde canlılığını koruyan ve metabolik faaliyetini sürdüren LIFEBAC-N, yaprak içine nüfuz eder. Doğal organik asit, aminoasit, oksin ve sitokinin teşvikiyle yaprak gelişimine yardımcı olur. 
LIFEBAC-N köklerin gelişmesine ve daha derinlere uzamasına yardımcı olur. Bitki gelişiminin ilk evresinde tohum çimlenmesini ve köklenmeyi, saçak kök oluşumunu ve gelişimini; sonraki aşamada ise bitkilerin yaprak ve gövde gelişimini sağlar. Bu şekilde ürün miktarını artırır. 
LIFEBAC-N, bitkilerin büyümesi boyunca topraktaki organik maddelerin mineralizasyonunu kolaylaştırır. Bitkinin ihtiyaç duyduğu NH4 ve NObileşiklerinin oluşturulmasını ve alınmasını sağlar.
LIFEBAC-N organik tarımda kullanılmanın yanı sıra sürdürülebilir tarımdaki kimyasal gübrelerin de alım etkinliğini artırır. Kimyasal gübre kullanımını azaltır. Ürün kalite ve miktar artışının yanı sıra bitkiyi çevresel stres koşullarına karşı dayanıklı kılar. Bitki patojenlerini kontrol altında tutarak kısmen biyokontrol yapar.

Training & Education Hydroponic
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris
Hydroponic Services & Supplies
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris

Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde TR-OT-010 yetki numaralı CERES GMBH tarafından sertifikalandırılmıştır.

Garanti Edilen İçerik: Bacillus subtilis 1×10KOB/mL

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan LIFEBAC-N, tohum, fide, fidan, toprak ve yapraktan uygulanabilir. Sadece gerekli yerlerde kullanılır. Uygun doz oranları aşılmamalıdır.

Tohum, fide ve fidana yönelik uygulama (1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Tohum: Tohumlar püskürtülen çözeltiyle kaplanır. Kuruduktan sonra 4 yıl saklanabilir (500 mL ürün, 800 mL su)
Fide: Fide kökleri çözeltiye daldırılır. 4-8 saat bekledikten sonra sahaya aktarılır. 20 gün sonra ise dikimi yapılan fidelerin kök boğazlarına uygulanır (3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Fidan: Çözelti fidanın dikileceği çukura spreylenir. Fidan dikilir ve can suyu verilir (40-50 mL fidan başına; 2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana). 

Topraktan Uygulama (ağaç başına veya 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Damla sulama sistemiyle bitki kök bölgesine, holder/pülverizatörler ile de toprak yüzeyine uygulama yapılabilir (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Ağaç: Ağacın taç izdüşümüne açılan ve saçak köklere kadar inen deliklere spreylenir. Can suyu verilir. Toprakla örtülür. (80-100 mL ağaç başına; 3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Sebze: Damla sulama sistemiyle kök bölgesine, holder/pülverizatörler ile de toprak yüzeyine (3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana)

Yapraktan Uygulama (1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
3000 mL  ürün 100 L oranında suya karıştırılır ve bir da alana uygulanır.
Sebzeler: Şaşırtmadan sonra bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 20 gün arayla 2-3 uygulama.
Meyve ağaçları: Bitki yaprakları 1-2 cm büyüklüğüne gelince ilk uygulama. 20-25 gün arayla 2-3 uygulama.
Çay: Her hasattan yaklaşık 20-30 gün önce olmak üzere toplam 3 uygulama
Çilek: Bitkiler uyanmaya başladığında ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3-4 uygulama.
Muz: İlkbaharın başlangıcından itibaren 20 gün arayla 3-5 uygulama.
Bağ: Çiçeklenme, tanelerin birbirine değmeye başladığı, üzümün ben düşme dönemlerinde ve hasattan 21 gün önce olmak üzere 4 uygulama.
Süs Bitkileri: Vejetasyon süresince 20 gün arayla uygulama.
Kavun, Karpuz: Bitki boyu 15-20 cm olunca ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3 uygulama.
Narenciye: Sonbahar uygulamasını takibençiçeklenme öncesi ilk uygulama. 30 gün arayla 3 uygulama.
Pancar: Seyreltme sonrası ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3 uygulama.
Pamuk: Bitki boyu 15-20 cm arasında iken ilk uygulama. 20-30 gün arayla 2 uygulama.
Ayçiçeği, Mısır, Kanola: Bitki boyu 15-25 cm arasında iken uygulama. 20-30 gün arayla 2 uygulama.
Soya, Fasulye, Bakla, Yer Fıstığı, Bezelye: Bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3-5 uygulama.
Patates, Soğan, Havuç, Lahana, Marul: Bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 15-20 gün arayla 2-4 uygulama.
Buğday, Arpa: Kardeşlenme döneminde ilk uygulamayı takiben, sapa kalkma dönemi başında ve başaklanma dönemlerinde olmak üzere toplam 3 uygulama.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.