Kiana Agriculture

2

HUMICA POWER

Organomineral Gübreler

HUMICA POWER

HUMICA POWER organik maddeyle birlikte koyu, renkli humik/fulvik asit içeren toprak düzenleyici bir organomineral gübredir. Bazı faktörlerden dolayı yapısı bozulan, verim ve üretkenliği kaybolan toprakların ıslah edilmesi gerekir. Bu amaçla günümüzde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Ancak bunların hem ekonomik, hem toprak yapısını düzenleyici, hem de bitki gelişimini artırıcı olması zorunludur. 

HUMICA POWER, toprak düzenleyici gübre olarak doğrudan ve dolaylı iki etki yaratır. İlk aşamada, toprağın yapısını geliştirerek killi toprakların gevşemesini ve havalanmasını sağlar. Tohum temasını ve bitki kök gelişimini iyileştirir. Özellikle degrade olmuş (bozunmuş) toprakların bitki besin elverişliliğini ve biyoçeşitliliğini artırarak toprakların verimli hale gelmesinde büyük rol oynar. Topraktaki sıkışma ve havasızlık, geçirgenlik ve su tutma kapasitesinin azalması gibi fiziksel bozunmaların giderilmesine önemli role sahiptir. Aynı şekilde toprak tuzluluğu, ağır metal kirliliği, düşük bitki besin yarayışlılığı, azalan biyoçeşitlilik gibi kimyasal/biyolojik olguları hafifletir. 

HUMICA POWER yüksek katyon değişim kapasitesine (KDK) sahiptir. Humik/fulvik asit ve doğal formdaki organik asit, amino asit ve hormon içeriği sayesinde metallerle kleyt bağı oluşturulmasını sağlar. Ağır metallerin toksik etkisinin ve tuz stresinin azaltılmasında; kaba bünyeli topraklarda ise su tutma kapasitesinin ve bitkilerin hastalıklara karşı direncinin artırılmasında rol oynar. 

HUMICA POWER sebze ve süs bitkilerinin yanı sıra çok yıllık bitkilerin (özellikle, çay, ceviz, fındık, badem, narenciye) kök gelişimi, meyve verimi ve kalitesini dolaylı da olsa etkiler.

Garanti Edilen İçerik: Organik Madde: %10, Toplam (Humik+Fulvik) Asit: %15, Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %1

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan 2000-4000 mL HUMICA POWER içeriği 100 L suda seyreltilerek damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörler ile doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir.

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, meyve tutumunda 2 kez uygulama yapılır. Tohum yatağına veya kök bölgesine uygulanır (3000-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve meyve oluşumu döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. Sulama veya damlama sulama suyuna katılarak uygulanır (1500-2500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, koza oluşumun döneminde 2. uygulama olmak üzere iki uygulama yapılır (3000-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (30 mL/ağaç veya 2500-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Bitki tane oluşumu öncesi ve tane oluşum döneminde olmak üzere 2 kez uygulanır (3500-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme dönemi boyunca; fide, tomurcuk ve çiçek devresinde, 15-20 gün aralıklarla damla sulama ile 3 kez uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlar: Yetişme dönemi süresince 2 kez uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Bağ: Yaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 25 gün aralıklarla uygulanır (3000-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren 3 kez uygulanır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, meyve tutumunda 2 uygulama yapılır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulanır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum döneminde uygulanır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 kez uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3-5 kez uygulanır (1500-2500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Bağ: Yaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. 
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.