Kiana Agriculture

2

HUMANICA

Organik Gübreler

HUMANICA

HUMANICA organik madde içeren koyu, renkli ve yumuşak olup tatlı su ortamını temsil eden leonardite dayalı bir toprak düzenleyici gübredir. Bazı faktörlere bağlı olarak yapısı bozulan, verim ve üretkenliğini kaybeden toprakların ıslah edilmesi gerekir. Bu amaçla günümüzde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Ancak bunların hem ekonomik, hem toprak yapısını düzenleyici, hem de bitki gelişimini artırıcı olması zorunludur. 

HUMANICA, toprak düzenleyici gübre olarak doğrudan ve dolaylı iki etki yaratır. İlk aşamada, toprağın yapısını geliştirerek killi toprakların gevşemesini ve havalanmasını sağlar. Tohum temasını ve bitki kök gelişimini artırır. Böylece toprağın organik yapısını iyileştirir. Özellikle degrade olmuş (bozunmuş) toprakların bitki besin elverişliliğini ve biyo-çeşitliliğini artırarak toprakların verimli hale gelmesinde büyük rol oynar. Topraktaki sıkışma; geçirgenlik, havalanma ve su tutma kapasitendeki azalma gibi fiziksel bozunmaların ıslahının yanı sıra, toprak tuzluluğu, ağır metal kirliliği, düşük bitki besin yarayışlılığı, azalan biyoçeşitlilik gibi kimyasal/biyolojik olguların düzeltilmesinde önemli yere sahiptir. 

HUMANICA gübresi 350-450 me katyon değişim kapasitesine (KDK) sahip olup, humik asit ve fulvik aside ek olarak doğal formdaki organik asit, amino asit ve hormon içeriği sayesinde metaller ile kleyt bağı oluşturulmasını sağlar. Ağır metallerin toksik etkisinin ve tuzlu alanlarda tuz stresinin azaltılmasında; kaba bünyeli topraklarda ise su tutma kapasitesinin ve bitkilerin hastalıklara karşı direncinin artırılmasında rol oynar. 

HUMANICA sebze ve süs bitkilerinin yanı sıra çok yıllık bitkilerin (özellikle, çay, ceviz, fındık, badem, narenciye) kök gelişimi, meyve verimi ve kalitesini dolaylı da olsa etkiler.

 

Training & Education Hydroponic
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris
Hydroponic Services & Supplies
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris

Garanti Edilen İçerik: Organik Madde: %40, Toplam (Humik+Fulvik) Asit: %50, Maksimum Nem: %35

Uygulama şekli: Katı formülasyonla sunulan HUMANICA ürünü dikim öncesi toprak hazırlığı yapılırken 1 da toprağa 100-250 kg olarak verilir ve toprağın 20 cm derinliğine karışması sağlanır.

Topraktan Uygulama (kg ürün/ağaç şeklinde veya 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikim öncesi toprak hazırlığı yapılırken gerekli miktar toprağa verilir ve toprağın 20 cm derinliğine karışması sağlanır. (50-60 kg 1 da sera alanına; 100-120 kg ürün 1 da açık alana).
Narenciye: Şubat-mart ayları arasında ağaçların taç iz düşümüne uygulanır ve toprağa karıştırılır. (3-4 kg ürün/ağaç veya 180-220 kg ürün 1 da alana).
Pamuk: Dikim öncesi toprak hazırlığı yapılırken gerekli miktar toprağa verilir ve toprağın 20 cm derinliğine karışması sağlanır  (120-150 kg ürün 1 da alana).
Meyve ağaçları: Şubat-mart ayları arasında ağaçların taç iz düşümüne uygulanır ve toprağa karıştırılır (4-5 kg ürün/ağaç veya 200-300 kg ürün 1 da alana).
Tarla bitkileri: Dikim öncesi toprak hazırlığı yapılırken gerekli miktar toprağa verilir ve toprağın 20 cm derinliğine karışımı sağlanır (130-160 kg ürün 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Dikim öncesi toprak hazırlığı yapılırken gerekli miktar toprağa verilir ve toprağın 20 cm derinliğine karışımı sağlanır (80-100 kg ürün 1 da alana).
BağŞubat-mart ayları arasında ağaçların taç iz düşümüne uygulanır ve toprağa karıştırılır (2-3 kg ürün/ağaç veya 150-200 kg ürün 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren uygulanır. (1-2 kg ürün/ağaç veya 150-200 kg ürün 1 da alana).
Çay: Ekim-kasım aylarında ağaçların taç iz düşümüne uygulanmalı ve toprağa karıştırılır (1-2 kg ürün/ağaç veya 150-200 kg ürün 1 da alana).

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.