Kiana Agriculture

2

BACTOLIFE SUPER ORGANO POWER 10-0-0+ME

Organomineral Gübreler

BACTOLIFE SUPER ORGANO POWER 10-0-0+ME

BACTOLIFE SUPER ORGANO POWER 10-0-0+ME azot, potasyum ve şelatlı iz elementlerine dayalı organomineral bir gübredir. Taban gübresi olarak kullanılmasının yanı sıra bitki gelişimi dönemi boyunca meyve/tane oluşumuna kadar kullanılabilir. Tohum çimlenmesini, kök gelişimini, çiçeklenme ve meyve tutumunu, bitkinin hastalık ve kuraklığa karşı direncini artırır. Bünyesindeki şelatlı formadaki iz elementleri sayesinde yüksek kireç içeriği ve pH değerine sahip topraklarda görülme riski yüksek olan iz element noksanlıklarını gidererek verim azalışlarının önüne geçer. 

BACTOLIFE SUPER ORGANO POWER 10-0-0+ME bünyesindeki besin elementlerini ortama yavaş salınımlı olarak sunduğu için gübre kullanım etkinliğini artırırken yıkanma kayıplarını azaltarak çevre kirliliğini minimize eder.

Garanti Edilen İçerik: Organik Madde: %20, Toplam Azot (N): %10, Organik Azot (N): %2, Üre Azotu (N): %8, Suda Çözünür Bor (B): %0,2, Suda Çözünür Bakır (Cu): %0,2, Suda Çözünür Demir (Fe): %0,2, Suda Çözünür Mangan (Mn): %0,2, Suda Çözünür Çinko (Zn): %0,2, Klor (Cl) Oranı: %0,12.

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan 500-4000 mL BACTOLIFE SUPER ORGANOPOWER 10-0-0+ME içeriği 100 L suda seyreltilerek damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörler ile doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir.

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, meyve tutumunda 2 uygulama yapılır. Tohum yatağına ya da kök bölgesine uygulanır. (3000-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve meyve oluşumu döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. Sulama veya damlama sulama suyuna katılarak uygulanır. (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, koza oluşumun döneminde 2. uygulama olmak üzere iki uygulama yapılır. (3000-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır.  (30 mL/ağaç veya 2500-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Bitki tane oluşumu öncesi ve tane oluşum döneminde olmak üzere 2 kez uygulanır. (3500-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Bitki büyüme dönemi boyunca; fide, tomurcuk ve çiçek devresinde, 15 gün aralıklarla 3 kez uygulanır. (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlar: Yetişme dönemi süresince 2 kez uygulanır. (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Bağ: Yaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 25 gün aralıklarla uygulanabilir (3000-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren 3 kez uygulanır. (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, meyve tutumunda 2 uygulama yapılır. (300-350 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulanır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir. (300-400 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum döneminde uygulanır. (300-350 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana)
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır. (350 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 kez uygulanır. (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3 -5 kez uygulanır. (150-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Bağ: Yaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır. (300-400 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.