Kiana Agriculture

2

BACTOLIFE QUALITY ORGANO 4-0-8+ME

Organomineral Gübreler

BACTOLIFE QUALITY ORGANO 4-0-8+ME

BACTOLIFE QUALITY ORGANO 4-0-8+ME, azot (N) ve potasyumla (K) birlikte şelatlı iz elementlerine dayalı bir organomineral kalite gübresidir. Taban gübresi olarak kullanılmasının yanı sıra bitki gelişimi dönemi boyunca meyve/tane oluşumuna kadar kullanılabilir. Tohum çimlenmesini, kök gelişimini, çiçeklenme ve meyve tutumunu, bitkinin hastalık ve kuraklığa karşı direncini artırır. Bünyesindeki şelatlı formadaki iz elementler sayesinde yüksek kireç içeriği ve pH değerine sahip topraklarda ortaya çıkma riski yüksek olan iz element noksanlıklarını gidererek verim azalışlarının önüne geçer. Meyve iriliği ve kalitesinde önemli katkı sağlar. 

BACTOLIFE QUALITY ORGANO 4-0-8+ME bünyesinde bulundurduğu besin elementlerini ortama yavaş salınımlı olarak sunduğu için gübre kullanım etkinliğini artırırken yıkanma kayıplarını azaltarak çevre kirliliğini minimize eder.

Garanti Edilen İçerik: Organik Madde: %20, Toplam Azot (N): %4, Organik Azot (N): %1, Üre Azotu (N): %3, , Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %8, Suda Çözünür Bor (B): %0,2, Suda Çözünür Bakır (Cu): %0,2, Suda Çözünür Demir (Fe): %0,2, Suda Çözünür Mangan (Mn): %0,2, Suda Çözünür Çinko (Zn): %0,2, Klor (Cl) Oranı: %0,1.

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan 500-4000 mL BACTOLIFE QUALITY ORGANO 4-0-8+ME içeriği 100 L suda seyreltilerek damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörler ile doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir.

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Meyve tutumunda ve meyvelerin olgunluğa erişme döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. Tohum yatağına ya da kök bölgesine uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve oluşumu dönemi ve olgunluk döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. Sulama veya damlama sulama suyuna katılarak uygulanır. (4000-5000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana)
Pamuk: Dikimden 5 hafta sonra ilk uygulama, kolza oluşumun döneminden sonra olmak üzere 2 uygulama yapılır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır. (30 mL/ağaç veya 2500-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Bitki tane oluşumu ve sonrası olmak üzere 2 kez uygulanır (3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Meyve oluşumu sonrasında ve bitki gelişim dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla damla sulama ile 5 kez uygulanır. (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlar: Yetişme dönemi süresince 2 kez uygulanır. (1500-2500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 25 gün aralıklarla uygulanır. (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren 3 kez uygulanır. (3000-4000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Meyve tutumunda ve meyvelerin olgunluğa erişme döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. (400-500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşınca ve olgunlaşma sonrası olmak üzere 3 uygulama yapılır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir. (400-500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum döneminde uygulanır. (400-500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (350 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 kez uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3-5 kez uygulanır. (300-350 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır. (300-350 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.