Kiana Agriculture

2

BACTOLIFE HIGH POWER 20-5-0

Mineral Gübreler

BACTOLIFE HIGH POWER 20-5-0

BACTOLIFE HIGH POWER 20-5-0 azot (N) ve fosfora (P) dayalı mineral bir gübredir. Taban gübresi olarak kullanılmasının yanı sıra meyve oluşumundan hasadına kadar kullanılabilir. Tohum çimlenmesi ve kök gelişimini sağlar. Çiçeklenme ve meyve tutumunu artırır. Meyve verimini ve büyüklüğünü pozitif yönde etkiler. Pazarlanabilir meyve ağırlığına katkıda bulunur. Bitkinin hastalık ve kuraklığa karşı direncini artırır.

Garanti Edilen İçerik: Toplam Azot (N): %20; Üre Azotu (N): %20; Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5): %5

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan 1000-3000 mL BACTOLIFE HIGH POWER 20-5-0 içeriği 100 L suda seyreltilerek damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörler ile doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir. 

 

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, meyve tutumunda 2uygulama yapılır. Tohum yatağına veya kök bölgesine uygulanır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve meyve oluşumu döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. Sulama veya damlama sulama suyuna katılarak uygulanır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, kolza oluşumun döneminde 2. uygulama olmak üzere iki uygulama yapılır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (30 mL/ağaç veya 2500-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Bitki tane oluşumu öncesi ve tane oluşum döneminde olmak üzere 2 kez uygulanır (1000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme dönemi boyunca; fide, tomurcuk ve çiçek devresinde 15-20 gün aralıklarla damla sulama ile 3 kez uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlar: Yetişme dönemi süresince 2 kez uygulanır (1500-2500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 25 gün aralıklarla uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren 3 kez uygulanır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama, meyve tutumunda 2uygulama yapılır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulanır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum döneminde uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 kez uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3-5 kez yapraktan uygulanır (125-175 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.