Kiana Agriculture

2

BACTOLIFE COMBI PROTECT POWER

Mineral Gübreler

BACTOLIFE COMBI PROTECT POWER

BACTOLIFE COMBI PROTECT POWER, bor (B) ve bakır (Cu) elementlerine dayalı mineral bir gübredir. Bor besinlerin ve suyun bitkiye büyüme sırasında taşınmasına yardımcı olur; büyüme, gelişme, ürün verme ve çekirdek oluşturma evrelerinde önemli rol oynar. Meristamatik dokuların hızlı gelişmesinde, polenlerin gelişim ve çimlenmesinde önemli etkiye sahip olan bor, bitkilerin generatif (üremeye ilişkin) gelişiminde, vejetatif (bitkisel) gelişimine kıyasla daha çok rol oynar. Bor en çok yapraklar ve üreme bölümlerinde; en az ise kök, meyve ve tohumlarda bulunur. Bitki bünyesinde hareketsizdir. Bitkilerin bor ihtiyaçları miktarsal açıdan çok düşüktür ve bora verdikleri tepkiler çok farklılık gösterir. Bununla birlikte, borun noksanlık veya toksisite seviyeleri bitkiden bitkiye çok az değişir ve bu sıkıntılar bitkilerde yaygın olarak görülür. Belirtileri önce genç yaprak, organ ve büyüme noktalarında görülür. Bitkilerin kök uzaması yavaşlar ve durur. Güneş ışınlarına karşı hassasiyeti artar ve güneş yanıkları oluşur. Boğum araları kısalır. Genç yapraklar büzülüp kıvrılır, biçimleri bozulur, yüzeylerinde kabarık ve çukurluklar oluşur. Bu yapraklar çoğu zaman normalden kalın, koyu mavimsi/yeşilimsi bir renk alır. Tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu azalır veya tamamen durur. Sonuçta bitki bodurlaşır ve çalılaşmış bir görünüm kazanır. Mahsullerin gelişimleri ve ürün rekoltesi aşırı derecede olumsuz etkilenir. Ayrıca bor noksanlığı sonucu bitkilerin üzerinde oluşan soğuk ve tuz stresi de bitkisel üretimde belirgin verim kaybına neden olur.

BACTOLIFE COMBI PROTECT POWER içeriğindeki bakır elementi (Cu) ise bu gübreye ayrı bir değer katar. Bakır, klorofil sentezi için vazgeçilmez elementlerden biridir. Fotosentez etkinliğinde, protein sentezinde ve vitaminlerin oluşumunda belirleyici rol oynar. Bitkilerin köklerinde yoğunlaşır, azot metabolizmasında ve proteinlerin kullanılmasında görev yapar. Noksanlığında bitkilerin sürgün uçlarında kuruma meydana gelir. Terminal yapraklarda kahverengi benekler oluşur ve gelişme yavaşlar. Genç yapraklar daralır ve küçülür. Meyve ağaçlarında dalların uç kısımları kurur.

BACTOLIFE COMBI PROTECT POWER besin elementi olmasının yanı sıra tek ve çok yıllık bitkilerde bazı mantari ve bakteriyel hastalıkların mücadelesine ve tamamen yok edilmesine önemli katkılar yapar.

Garanti Edilen İçerik: Suda çözünebilir bakır (Cu): %5; Suda çözünebilir Bor (B): %3

Uygulama şekli: Sıvı formulasyonla sunulan 200-2000 mL BACTOLIFE COMBI PROTECT POWER içeriği 100 L suda seyreltilerek damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörler ile bir dekarlık alana doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir.

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 15 gün aralıklarla sürdürülür. Tohum yatağına veya kök bölgesine uygulanır (500 mL-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla uygulama yapılır. Sulama veya damlama sulama suyuna katılarak uygulanır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 20 gün aralıklarla uygulama yapılır (500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Her sulama suyu ile birlikte büyüme dönemi boyunca uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme dönemi boyunca; fide, tomurcuk ve çiçek devresinde 15 gün aralıklarla damla sulama ile 3 kez uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlarda: Yetişme dönemi süresince 3 kez uygulanır (1500-2500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar 3 kez 30 gün ara çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken uygulanır (200-250 mL/100 L su ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren uygulanır (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulanır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir (200–250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum döneminde uygulanır (200–250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana)..
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (250-1500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Dikimden dört hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3-5 kez uygulanır (1250-1750 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.