Kiana Agriculture

2

BACTOLIFE COMBI POWER 8-8-8

Mineral Gübreler

BACTOLIFE COMBI POWER 8-8-8

BACTOLIFE COMBI POWER 8-8-8 azot, fosfor ve potasyumu birlikte içeren mineral bir gübredir. Azot bitki gövde ve yaprak gelişimine (DAL), fosfor tohum çimlenmesi, çiçek oluşumu ve meyve tutumuna (DÖL), potasyum ise bitkide su ve iyon dengesine (BAL) katkıda bulunduğu için halk arasında sırasıyla DAL (azot), DÖL (fosfor) ve BAL (potasyum) olarak isimlendirilir. Her üç elementi dengeli olarak içeren BACTOLIFE COMBI POWER 8-8-8 tek ve çok yıllık bitkiler için denge gübresi işlevi görür. Taban gübresi olarak kullanılmasının yanı sıra bitki gelişimi dönemi boyunca ve meyve/tane oluşumu dönemine kadar kullanılabilir. Tohum çimlenmesi ve kök gelişimi sağlar. Çiçeklenme ve meyve tutumunu artırır. Beklenen faydanın sağlanabilmesi için gübrenin toprağa en uygun zamanda ve en doğru şekilde verilmesi gerekir.

Garanti Edilen İçerik: Toplam Azot (N): %8; Üre Azotu (N): %8; Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5): %8; Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %8

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan 1-3 L BACTOLIFE COMBI POWER 8-8-8 içeriği 100 L suda seyreltilerek damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörler ile doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir.

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden, meyve tutumun ve meyve olgunluk döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. Tohum yatağına veya kök bölgesine uygulanır. (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve meyve oluşumu döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. Sulama veya damlama sulama suyuna katılarak uygulanır. (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Dikimden 4 hafta sonra ilk uygulama, kolza oluşumun döneminde 2. uygulama olmak üzere iki kez uygulanır. (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır. (30 mL/ağaç veya 2500-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Bitki tane oluşumu öncesi ve tane oluşum döneminde olmak üzere 2 kez (1000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana) uygulanır.
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme dönemi boyunca; fide, tomurcuk ve çiçek devresinde 15-20 gün aralıklarla damla sulama ile 3 kez uygulanır. (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlar: Yetişme dönemi süresince 2 kez uygulanır. (1500-2500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 25 gün aralıklarla uygulanır. (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren 3 kez uygulanır. (1000-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Meyve tutumu ve meyve gelişimi döneminde olmak üzere 2 uygulanır. (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulanır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir. (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum dönemi (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır. (250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 kez uygulanır. (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3-5 kez uygulanır. (125-175 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana) .
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır. (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.