Kiana Agriculture

2

BACTOLIFE BORON POWER

Mineral Gübreler

BACTOLIFE BORON POWER

BACTOLIFE BORON POWER, bora (B) dayalı mineral bir gübredir. Bor besinlerin ve suyun bitkiye büyüme sırasında taşınmasına yardımcı olur; büyüme, gelişme, ürün verme ve çekirdek oluşturma evrelerinde önemli rol oynar. Meristamatik dokuların hızlı gelişmesinde, polenlerin gelişim ve çimlenmesinde önemli etkiye sahip olan bor, bitkilerin generatif (üremeye ilişkin) gelişiminde, vejetatif (bitkisel) gelişimine kıyasla daha çok rol oynar. Bor en çok yapraklar ve üreme bölümlerinde; en az ise kök, meyve ve tohumlarda bulunur. Bitki bünyesinde hareketsizdir. Bitkilerin bor ihtiyaçları miktarsal açıdan çok düşüktür ve bora verdikleri tepkiler çok farklılık gösterir. Bununla birlikte, borun noksanlık veya toksisite seviyeleri bitkiden bitkiye çok az değişir ve bu sıkıntılar bitkilerde yaygın olarak görülür. Belirtileri önce genç yaprak, organ ve büyüme noktalarında görülür. 

Bitkilerin kök uzaması yavaşlar ve durur. Güneş ışınlarına karşı hassasiyeti artar ve güneş yanıkları oluşur. Boğum araları kısalır. Genç yapraklar büzülüp kıvrılır, biçimleri bozulur, yüzeylerinde kabarık ve çukurluklar oluşur. Bu yapraklar çoğu zaman normalden kalın, koyu mavimsi/yeşilimsi bir renk alır. Tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu azalır veya tamamen durur. Sonuçta bitki bodurlaşır ve çalılaşmış bir görünüm kazanır. Mahsullerin gelişimleri ve ürün rekoltesi aşırı derecede olumsuz etkilenir. Ayrıca bor noksanlığı sonucu bitkilerin üzerinde oluşan soğuk ve tuz stresi de bitkisel üretimde belirgin verim kaybına neden olur. 

BACTOLIFE BORON POWER, bitki ve toprak özelliklerine göre topraktan ve yapraktan doğru zaman ve dozlarda kullanılırsa, tek yıllık ve çok yıllık bitkilerde bor noksanlığı ve sıcaklık değişimine bağlı bu olumsuzlukların süratle giderilmesini sağlar. Ayrıca bazı mantari ve bakteriyel hastalıklarla mücadeleye önemli katkılar yapar.

Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Bor (B): %8

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan 100-400 mL BACTOLIFE BORON POWER ürünü 100 L suda seyreltilerek damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörler ile bir dekarlık alanda doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir.

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar, 20 gün aralıklarla sürdürülür. Tohum yatağına veya kök bölgesine uygulanır. (300-400 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana)
Narenciye: Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ilk uygulama yapılarak hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla sürdürülür. Sulama veya damlama sulama suyuna katılarak uygulanır. (200-300 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 20 gün aralıklarla sürdürülür. (200-300 mL ürün 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır. (300-350 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Her sulama suyu ile birlikte büyüme dönemi boyunca uygulanır. (200 mL-300 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme dönemi boyunca fide, tomurcuk ve çiçek devresinde 15 gün aralıklarla damla sulama ile 3 kez uygulanır. (200-300 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlarda: Yetişme dönemi süresince 3 kez uygulanır. (150-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır. (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren uygulanır. (100-200 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar sürdürülür (100-150 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulanır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir. (100-150 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum döneminde uygulanır. (200-2500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır. (150-150 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Dikimden dört hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar uygulanır. (200-250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3-5 kez yapraktan uygulanır. (125-175 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır. (100-150 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.