Kiana Agriculture

2

BACTOGUARD

Organik Gübreler

BACTOGUARD

Bünyesinde doğal formda organik asit, aminoasit, antioksidan enzimler ve hormon içeriği bulunan BACTOGUARD, bitki menşeli sıvı bir organik gübredir. Soğuk, dolu, su ve tuz stresine karşı etkin koruma sağlar. 

BACTOGUARD bitkilerin fide veya büyüme döneminde karşılaştığı bu stres koşulları karşısında besin ve iyon dengesini mümkün kılar. Gelişimini tamamlamış bitki örtüsünde ise özellikle doludan kaynaklanan yaprak parçalanması ve şekil bozukluğunun giderilmesinde üstün performans gösterir. Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde, sulamanın gecikmesi veya yağışların bölge ortalamasının atında gerçekleşmesi durumunda bitkilerin kuraklık stresine karşı dayanıklılık mekanizmasını düzenler ve bu olumsuz etkinin bertaraf edilmesini sağlar. 

BACTOGUARD, yetiştirme ortamındaki su kalitesinin düşük olması veya coğrafi yapıdan kaynaklanan orta düzeyli tuzluluk halinde ise doğal antioksidan enzim ve organik asitlerle bitkilerin su ve besin alım dengesini sağlar, onları tuz stresine karşı etkili şekilde korur

Training & Education Hydroponic
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris
Hydroponic Services & Supplies
Nulla metus class erat cras tempor laoreet ipsum morbi senectus primis mauris

Garanti Edilen İçerik: Organik Madde: %35; Azot (N): %2,5; Organik Karbon: %24

Uygulama şekli: Sıvı formülasyonda sunulan 2000-3000 mL BACTOGUARD ürünü 100 L suda seyreltilerek fide, fidan ve gelişme aşamasındaki bitkiler için damla sulama sistemi veya holder/pülverizatörlerle bir dekarlık alanda doğrudan toprağa, bitki yaprak ve gövdesine uygulanabilir.

Topraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 15 gün aralıklarla sürdürülür. Tohum yatağına veya kök bölgesine uygulanır (1500-2000 mL ürün 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ilk uygulama yapılarak hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla sürdürülür. Sulama veya damla sulama suyuna katılarak uygulanır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 10 gün aralıklarla sürdürülür (1200-1500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Her sulama suyuyla birlikte büyüme dönemi boyunca 3 kez uygulanır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Bitki büyüme dönemi boyunca; fide, tomurcuk ve çiçek devresinde, 15 gün aralıklarla 3 kez uygulanır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çim alanlar: Yetişme dönemi boyunca 3 kez uygulanır (2000-3000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 25 gün aralıklarla uygulanır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Muz: Meyve oluşum döneminden itibaren uygulanır (1500-2000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Yapraktan Uygulama (100 L su ile seyreltilip 1 da alana uygulanacak ürün miktarı)
Sebzeler: Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar sürdürülür (500-1000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Narenciye: Meyve tutumundan itibaren ve meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulanır. Holderle ve yağmurlama suyuna katılarak verilebilir (750-1500 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Pamuk: Çiçeklenme ve koza oluşum döneminde uygulanır (600-1000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Meyve ağaçları: Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği mevsim ortasında uygulanır (750-1250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Tarla bitkileri: Yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 kez uygulanır (500-1000 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
Çiçekler, karpuz, kavun, kabak: Yetişme döneminden hasat dönemine kadar bitkinin her devresinde 3-5 kez uygulanır (400-800 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).
BağYaprakların oluşumundan hasat dönemine kadar; çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken 3 kez 30 gün aralıklarla uygulanır (750-1250 mL ürün, 100 L su ile 1 da alana).

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.